Klachtenportaal ZORG

Met aansluiting bij het klachtenportaal Klachten ZORG voldoen we aan de eis van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), inclusief klachtenregeling, onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij de erkende Geschilleninstantie KPZ.

Contact

LOCATIE

Nachtegaalstraat 37,
7211GM Eefde