Contact en veelgestelde vragen

Neem contact met ons op

We snappen het als je nog vragen hebt over Gezinshuis DrieLuik en de zorg die wij kinderen bieden. Hieronder lees je het antwoord op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

E-mailadres

marion.bleekman@gezinshuisdrieluik.nl 

leo.stronks@gezinshuisdrieluik.nl 


Veelgestelde vragen: Leven in het gezinshuis

In een gezinshuis wonen kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld vanwege spanningen tussen de ouder en het kind of in onveilige omstandigheden. Gezinshuisouders vangen deze kinderen voor korte of langere tijd op in een veilige en vertrouwde thuissituatie. Zij bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding. Samen met andere hulpverleners biedt dit de zorg die een kind nodig heeft om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en in de toekomst Een gezinshuis is daardoor anders dan de meeste zorginstellingen, maar minstens zo deskundig.  

Wanneer en hoe vaak kinderen naar huis gaan, hangt af van de hulpvraag. Er zijn kinderen die elk weekend naar ouders gaan, anderen gaan eens per maand. Het verschilt per situatie. 

Dat is er zeker. Dit stimuleren we ook. De verbinding tussen de familie van een kind en het leven in het gezinshuis is belangrijk. 

Absoluut. We investeren in dit contact omdat familie voor kinderen van groot belang kan zijn. Als er een verjaardag is van familieleden schenken we daar ook aandacht is. 

We kiezen samen met het kind en de ouders een geschikte sport en moedigen dit enorm aan. 

In de meeste gevallen kunnen kinderen op hun huidige school blijven, maar dit hangt wel af van de afstand. 

We respecteren het geloof van anderen. We houden daarom rekening met de gebruiken van het geloof van het kind, en stemmen dit af met de ouders.

We gaan met de kinderen naar een tandarts die ervaring heeft met het omgaan met kwetsbare kinderen. De controle vind twee keer per jaar plaats.

We moedigen muzikaliteit aan! Ieder kind mag een instrument bespelen en kan naar muziekles. In onze woonkamer staat bovendien een piano. 

Veelgestelde vragen: Kwaliteit en zorg

Gezinshuisouders hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. Bij ons is Marion de professionele zorgverlener. Zij is dan ook SKJ-geregistreerd. Na haar middelbare school werkte zij in een instelling voor het begeleiden van verstandelijk beperkte kinderen. Ook werkte ze als groepsleidster, peuterjuf en in de thuiszorg. Leo is ondernemer in het bedrijfsleven en altijd op zoek naar vraagstukken die hij met zijn kennis en ervaring kan oplossen. Samen geven we pleegkinderen al sinds 2001 een plek in ons gezin. In 2013 namen we het initiatief voor het oprichten van ons gezinshuis. 

SKJ staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie toon je aan dat je de kennis en ervaring om kinderen goede hulp et bieden als dit nodig is. Het is dus een stukje professionele bewijslast. 

We hebben regelmatig overleg, samen met gezinsvoogd en met de ouders rondom de zorg voor hun kind. Praktisch zaken bespreken we via WhatsApp. 

We werken samen met een uitgebreid netwerk van professionals, waaronder: Jeugdbescherming, Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, Centrum Jeugd en Gezin, Het Baken, William Schrikker Stichting, Team Voor Elkaar, Lindenhout en Pactum. Andere instanties zijn GGZ-instellingen, psychiaters en psychologen.

Gezinshuis DrieLuik is een onafhankelijke organisatie. We werken daarom los van andere instanties. Toch betekent onafhankelijk zijn niet dat we alleen maar onze eigen koers varen. We werken samen met een uitgebreid netwerk van zorgprofessionals en hebben regelmatig overleg met alle betrokkenen. Op deze manier staan we in voor de kwaliteit van onze zorg en begeleiding. 

Nog niet, maar we zijn ermee bezig. We volgen op dit moment de procedure van de Rudolphstichting om het kwaliteitskeurmerk voor gezinshuizen te ontvangen. 

Adviespunt Zorgbelang heeft ons een onafhankelijke vertrouwenspersoon toegewezen. Deze vertrouwenspersoon bezoekt ons gezinshuis drie keer per jaar en gaat (waar mogelijk) in gesprek met de kinderen. Op deze manier kunnen kinderen hun ervaringen altijd bij een onafhankelijke persoon kwijt.

Veelgestelde vragen: Klachtenregeling

Een kind, ouder of voogd (of andere wettelijke vertegenwoordiger) mag de klacht indienen. Je kunt je klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg. Op deze website staat ook uitgelegd hoe de procedure verloopt en welke regels er zijn.