Ons aanbod

Uitvoering zorgverlening en begeleiding van het gezinshuiskind

a. persoonlijke verzorging
- aandacht en zorg voor lichamelijke verzorging,
waaronder bewustzijn op gebruik van voeding, levensmiddelen,
genotmiddelen, goed kunnen zien en horen, gebitsverzorging en tandartsbezoek
haarverzorging en hoofdhuid en kapperbezoek. Bewustzijn van ontwikkelde sexualiteit.
- verzorging van kleding in brede zin

b. begeleiding 
- aangeven en volgen van dagstructuur
- begeleiding naar school en middagbesteding
– begeleiding huiswerk
- begeleiding bij bezoek aan winkels
- begeleiding bij sociale activiteiten
- begeleiding bij culturele activiteiten
– begeleiding bezoeken ouders
- begeleiding bij vrijetijdsbesteding
– taakgerichte opdrachten, aanspreken van verantwoordelijkheid
bv: verzorging van dieren

c. verblijf 
- nachtelijk toezicht (wanneer nodig in de vorm van in het huis aanwezige slaapwacht met directe afluister verbinding met slaapvertrek)
- het schoonhouden en onderhouden van de persoonlijke- en de gezamenlijke ruimten
- het verzorgen van verse maaltijden op basis van biologische voeding
- het regelen en verzorgen van de volledige huishouding
- bewassing en onderhoud kleding:
vrijetijdskleding, schoolkleding, werkkleding, sportkleding
– inrichting: ondersteunen van persoonlijk inrichtingssmaak (posters, muziek-idolen,
voetbal-idolen, voetbalteams), meubels

d. dagbesteding:
Er is een dag- en avond bestedingsprogramma op 5 dagen per week van 15.30 uur tot 20.00 uur. De uitgangspunten voor de persoonlijke verzorging en begeleiding tijdens de dagbesteding zijn dezelfde als hiervoor beschreven.
De dagbesteding vindt plaats op 46 weken in een kalenderjaar. In de overige 6 weken is er een aangepast programma in de woon c.q. logeer of vakantieomgeving.
In het algemene programma is bijzondere aandacht voor:
werkzaamheden die betrokkene kan verrichten
dagelijks naar buiten gaan in combinatie met bezoek aan winkel, bibliotheek of andere voorziening in de onmiddellijke omgeving, sportieve activiteiten
sociale aspecten in de omgang met de anderen
huishoudelijke taken als helpen bij tafeldekken, voorbereiding van koffie en thee pauze en broodmaaltijd, dierenverzorging
muziektherapie, bewegingstherapie
actieve of passieve creatieve bezigheden
aandacht voor culturele activiteiten
voorwaarden laten ontstaan waarin eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling zichtbaar wordt.

e. diverse zorg
- wanneer noodzakelijk regelen fysiotherapie en uitvoeren opgegeven dagelijkse oefeningen
- nauwkeurig toezien op kwetsbare gezondheid en zo nodig hulp huisarts regelen uitvoeren
van adviezen huisarts inclusief regelen medicijngebruik.
– regelmatig bezoek tandarts en/of mondhygiëniste 
- oefenen en het op peil houden van specifieke communicatievraag, het gesprek,
individueel en in gezinsverband.
– de regelmatige kinderbespreking, waaronder de persoonlijk ontwikkeling van het kind
centraal staat, vooral de sociaal-emotionele componenten daarvan.
– weerbaarheidtraining
– het ondersteunen en ontwikkelen van de emotionele veiligheid

f. communicatie
– telefoneren met ouders, broers en zussen en andere familie
– app-en en telefoneren en andere vormen van communicatie met vrienden en vriendinnen
– overleg en afstemming met hulpverleners
– het leren omgaan met communicatie en muziek apparatuur in diverse vormen, waaronder
media-apparatuur.

g. administratie en financiën door het gezinshuis
– voorkomende administratieve en financiële zaken
- maken van overzichten ter verantwoording; informeren van de hulpverleners ter
ondersteuning van de samenwerking rondom het kind
– schrijven van rapportages
– het doen van betalingen
– voeren van een aparte administratie ten behoeve van het specifieke budget
verantwoording BTW en loonbelasting

h. bezoekregelingen en verzorging sociale relaties door het gezinshuis
– ontvangst ouders en familie
– logeren vriendjes en vriendinnetjes
– sportclub
– overleg en informatievormen met school en opvang

i. materiaalgebruik
– fiets en auto, ponykarretje
– duurzaam materiaal voor spel, die uitnodigen om zelfontwikkeling te ondersteunen:
hout, vilt, wol, kleurpotloden, klei, weefraam, muziekinstrumenten, aarde en tuin
– dieren, zoals konijnen, cavia,s, hamsters, pony’s

j. vakantie
Het stimuleren van kleine periodes van het ervaren van de vreemde omgeving. Het stimuleren van deelname aan activiteiten, zoals themakampen, met leeftijdgenoten.

k. deskundigheidsbevordering voor de gezinshuisouders
Bewustzijnsontwikkeling op specifieke aan het kind gerelateerde vraagstelling,
zoals het volgen van cursussen en studie, als ook creatieve invitatie.
Aanschaffen van specifieke literatuur. Het volgen van lezingen, het bezoeken van congressen en workshops. Contacten met collega-gezinshuizen/pleegouders.

Eefde, mei 2018

Contact