Welkom op de website van Gezinshuis DrieLuik!

Gezinshuis DrieLuik is een kleinschalig gezinshuis voor jongeren vanaf 10 jaar. We zijn een van de 30 zelfstandige gezinshuizen in Nederland. We werken ook in onderaannemerschap. 

De naam DrieLuik verwijst naar de drie leeftijdsfasen van het kind. Van 0-7 jaar, van 7-14 jaar en van 14-21 jaar. Elke fase verwijst naar een volgende en de vorige fase en vraagt een specifieke benadering en aanpak.

De ontwikkeling van kinderen/jeugdigen vormt de basis van ons werk. Veel aandacht gaat ook uit naar de invloed van de oorspronkelijke sociale relaties zoals ouders, broertjes en zusjes, grootouders en belangrijke mensen voor de jongere. 

De sfeer van het gezinsleven, de huiselijkheid, de leeftijdadequate aanpak en de gewone dingen die het gezinsleven zo sterk profileren staan voorop. 

We wonen in de gemeente Lochem Gelderland, net buiten Eefde, op 5 km van Zutphen. 

Een boerderij gebouwd in 1862 met een groot erf geeft talloze mogelijkheden. Met paarden, pony’s, katten, honden, cavia’s, konijn zijn er veel dieren die verzorgd moeten worden en waarmee geknuffeld kan worden.

Er is ook een BSO op het erf, gehuisvest in een Yurd, zie verderop in deze website.

Kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problematiek, veelal te zien in gedragsproblematiek en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking wonen in ons gezinshuis. 

In het Gezinshuis DrieLuik proberen we zo veel als mogelijk het gewone van het leven te stimuleren, de dagelijkse dingen, het ritme van de dag, van de week, van de maand van het jaar. Waar mogelijk zoeken we de mogelijkheden samen met ouders en hulpverlening als ook plaatsende instanties voor herkenbare samenwerking, zodat mogelijkheden om weer terug te gaan naar huis extra worden ondersteund.

Welkom!

Marion en Leo!

Contact